آموزشگاه مجازی هنر

سبد خرید

نمایش 1–9 از 29 نتایج

آموزش کاریکاتور چهره – درس پنجم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره – درس پنجم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۵ : به همین سادگی کاراکتر خلق کنید کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار...

آموزش کاریکاتور چهره – درس چهارم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره – درس چهارم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۴ : طراحی ۳۶۰ درجه از سر کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار است...

آموزش کاریکاتور چهره – درس دوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره – درس دوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۲ : با خطوط شطرنجی معجزه کنید کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار است...

آموزش کاریکاتور چهره – درس سوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره – درس سوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۳ : با اشکال هندسی کاریکاتور بکشید کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار است...

آموزش کاریکاتور چهره – درس ششم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره – درس ششم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۶ : اجزای چهره را جدا جدا بکشید کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار...

آموزش کاریکاتور چهره – درس هفتم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره – درس هفتم

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۷ : کشیدن کاریکاتور را شروع کنید کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار است...

آموزش کاریکاتور چهره ی اکبر عبدی

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش کاریکاتور چهره ی اکبر عبدی

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
درس ۲۴ : با قدرت خط بکشید کاریکاتور به معنای تغییر شکل دادن و کوچک یا بزرگ کردن اجزای چهره است. هنر کاریکاتور علی رغم این که نسبت به دیگر رشته های هنری از قدمت کم تری برخوردار است ولی...