Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210

Warning: posix_getpwuid() has been disabled for security reasons in /home3/zangehon/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 210
دوره ی حضوری – آموزشگاه مجازی هنر
آموزشگاه مجازی هنر

سبد خرید

نمایش 1–9 از 15 نتایج

آموزش حضوری طراحی پایه – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش حضوری طراحی پایه – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲۰,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...

آموزش حضوری طراحی چهره – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۳۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش حضوری طراحی چهره – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۳۸۰,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...

آموزش حضوری طراحی شخصیت – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش حضوری طراحی شخصیت – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۵۰۰,۰۰۰ تومان
“طراحی شخصیت” یا “طراحی کاراکتر” از زیر مجموعه های هنر تصویرسازی است که در تصویرسازی کتاب و مطبوعات یا طراحی برای شرکت های تبلیغاتی و یا در صنعت انیمیشن سازی کاربرد دارد و از جمله ی مهارت های هنری پرکاربرد...

آموزش حضوری کاریکاتور – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش حضوری کاریکاتور – دوره ی کامل

0 از 5
0امتیاز
۳۰۰,۰۰۰ تومان
“کاریکاتور” به معنای تغییر شکل یا اصطلاحا دفرمه کردن اجزای صورت است که بسته به موضوع ممکن است تاثیری مضحک وخنده دار یا زشت و ترسناک و تحقیرآمیز و یا برعکس با شکوه و قدرتمند و دوست داشتنی به چهره...

دوره ی آموزش حضوری طراحی – ماه اول

0 از 5
0امتیاز
۱۹۵,۰۰۰ تومان

دوره ی آموزش حضوری طراحی – ماه اول

0 از 5
0امتیاز
۱۹۵,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...

دوره ی آموزش حضوری طراحی پایه – ماه دوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوره ی آموزش حضوری طراحی پایه – ماه دوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...

دوره ی آموزش حضوری طراحی پایه – ماه سوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوره ی آموزش حضوری طراحی پایه – ماه سوم

0 از 5
0امتیاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...

دوره ی آموزش حضوری طراحی چهره – ماه اول

0 از 5
0امتیاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دوره ی آموزش حضوری طراحی چهره – ماه اول

0 از 5
0امتیاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...

دوره ی آموزش حضوری طراحی چهره – ماه سوم

0 از 5
0امتیاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دوره ی آموزش حضوری طراحی چهره – ماه سوم

0 از 5
0امتیاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که در آن هنرمند از ابزار های متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی سطوح مختلف استفاده می کند. به طور کلی فرآیند کشیدن یا ترسیم موجودات و اشیاء و مکان ها را...