آموزشگاه مجازی هنر

سبد خرید

چاپ چوبی، انقلابی در تصویرسازی

“چاپ چوبی”  یا”زیلوگرافی”  (xylography) از تکنیک های چاپ دستی است که در آن تصویر بر روی یک صفحه ی چوبی تراشیده می شود که از آن به عنوان کلیشه استفاده شده به وسیله ی جوهر، تصویرمورد نظررا بر روی کاغذ، تکثیر می کنند. منشأ پیدایش چاپ چوبی را کشور چین می دانند. قدیمی ترین اثر چاپ چوبی به جامانده، مربوط به سال ۲۲۰ قبل ازمیلاد است. حکاکی روی صفحات چوبی برای حدودنیم قرن، یک مکتب هنری تمام عیارمحسوب می شد که هنرمندان بسیاری را به خود جذب کرد و آثار تولید شده توسط این تکنیک خریداران وعلاقه مندان بسیاری درسرتاسر اروپا داشت.

در حدود سال ۱۸۴۰ که اولین طرح های چاپ شده به وسیله ی تکنیک “چاپ چوبی” درمجلات آن زمان به رؤیت اروپاییان رسید، استقبال بی نظیری ازآن به عمل آمد، به طوری که برسرتاریخ  حقیقی به وجودآمدن “چاپ چوبی” بحث و جدل های بسیاری درگرفت. طرح هایی که درسال های اولیه به وسیله ی این تکنیک توسط هنرمندان خلق می شدند عموما تصویرسازی های خنده دار و کمیک و یا کارتون های سیاسی بودند که درابتدا ازکیفیت استاندارد طراحی بالایی برخوردارنبودند اما به تدریج و با رونق این تکنیک، هنرمندان بیشتر و بزرگتری به این رشته ی هنری روی آوردند که باعث پیشرفت وارتقاء آثارخلق شده گردید تا جایی که دردهه های ۱۸۷۰ و۱۸۸۰ به اوج شکوفایی رسید وآثار تحسین شده و معتبری درحوزه ی “تصویرسازی با تکنیک حکاکی” خلق شد.

مسیرطی شده ازسال ۱۸۸۴ تا ۱۹۰۱ توسط هنرمندان حکاک، مسیری سرشاراز تجربه و تکامل بود که در نهایت به انقلابی درتصویرسازی مطبوعاتی منتهی شد. تقریبا درتمام دوران ویکتوریایی ازتکنیک حکاکی روی چوب برای چاپ و تکثیر تصاویراستفاده می شد. دراین روش ابتداهنرمند تصویرگر بر روی سطح چوبی تصویر را ترسیم می کرد و سپس توسط هنرمند دیگری حکاکی می شد واین قطعه چوب آماده، به عنوان نمونه ی چاپی به کارمی رفت. بعدها این امکان فراهم شد تا تصویراولیه را به کمک کاغذ روی قطعه چوب منتقل نمایند.

درطول این دوران برخی ازناشران به خصوص ناشران روزنامه ها، ازنوعی تکنیک چاپ چوبی استفاده می کردند که درآن، قطعات چوبی کنارهم چیده می شد و به وسیله ی پیچ یا میخ به یکدیگرمتصل می گردید و تصویر نهایی را تشکیل می داد. استفاده ازاین تکنیک به ناشران امکان می داد تا تصویر سفارشی را هم زمان به چند هنرمند گراورساز سفارش دهند تا کار نهایی سریع ترآماده شود. این تکنیک، هنرچاپ چوبی را به سرعت به سمت صنعتی شدن پیش برد.

گذشته از زمان بر بودن پروسه ی آماده سازی گراور چوبی، این روش اشکالات دیگری هم داشت ازجمله این که دربسیاری از موارد، هنرمندان حکاک نمی توانستند به صورت کامل و دقیق، جزئیات طرح اولیه را روی چوب، کنده کاری کنند و به همین سبب موجب اعتراض ونارضایتی هنرمندان تصویرگرمی شدند و یا در برخی موارد، استفاده از پرس های سنگین و سریع درماشین های چاپ، باعث لکه دار شدن و کثیف چاپ شدن اثرمی شد ولی با تمام این اشکالات، استفاده از چاپ چوبی تا سال ۱۹۰۱ ادامه پیدا کرد. امروزه هنر”حکاکی برای چاپ” تقریبا به طورکامل ازبین رفته، امابرای حدود۶۰ سال، این تکنیک اصلی ترین روش چاپ تصاویر بود و آثار قابل تأمل وماندگاری دراین دوره به ثبت رسید.

 

: Tags

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *