آموزشگاه مجازی هنر

سبد خرید

از تاریکی غار تا روشنایی موزه

نقش های ترسیم شده بردیوارغارها را که توسط مردمان غارنشین خلق شده، اولین طراحی های بشرمی دانند، همان گونه که اولین تصویرسازی واولین نقاشی هم شمرده می شود. درحقیقت می توان نقش های غارنشینان رااولین آثارهنری خلق شده ی بشری دانست که با آیین های ویژه و توسط تعدادی ازافراد برگزیده که طبیعتا هم با مهارت طراحی آشنا بوده اند وهم ازنظرآیین جادوگری دارای جایگاه بوده اند به وجود آمده است .

برای خلق این آثارازهرآنچه دراختیارداشتند بهره می بردند و با گذشت زمان و پیشرفت بشرابزارهای طراحی نیز دچار دگرگونی شد  .درابتدا ازسوخته ی چوب و برگ درختان همراه با چربی حیوانات وبعدتر از ترکیب پودر حاصل ازگیاهان رنگی با آب و انواع مواد معدنی رنگی و زغال و گچ ودرنهایت گرافیت و جوهر برای طراحی استفاده شد. دراروپا از دیرباز هنر طراحی را نه به عنوان هنری مستقل که مقدمه ای برای خلق نقاشی یامجسمه سازی می دانستند، چنان که هیچ یک از آثار طراحی هنرمندان بزرگ رنسانس همچون داوینچی ومیکلانژ به صورت اثری مستقل و کامل ارایه نشد و تمام طراحی های آنان به عنوان اسکیس ( پیش طرح ) و مقدمه برای آثار رنگی یا مجسمه های شان شمرده می شد.

درشرق دورمرزی میان طراحی و نقاشی قایل نبودند وهمه ی آثاری راکه به وسیله ی قلم مو ومرکب خلق می کردند فارغ ازآن که تک رنگ یا با رنگ های مختلف خلق می شد به عنوان اثری کامل و قابل ارایه قلمداد می کردند. درایران نیز به تقلید ازغرب، ازطراحی به عنوان نقشه و پیش طرح اولیه برای خلق نقاشی که “نگارگری” نامیده می شد، استفاده می کردند.

بسیاری ازچنین طرح هایی که به عنوان اسکیس اولیه یا پیش طرح برای یک نقاشی دیواری، برروی بوم یا کاغذ یا طرح اولیه ی ساخت یک مجسمه یا دیوارنگاره استفاده شده است به لحاظ کیفیت استفاده ازخطوط، هاشورها و سایه ها و دقت در پرداخت جزییات آناتومی به خودی خود یک اثرهنری تمام وکمال به حساب می آیند که اگرچه دردوران خلق اثرتوجهی به آن نشده وتنها یک اثررنگ شده را به عنوان اثرهنری کامل شناخته اند، اما در سال های بعد تک تک این طراحی های ارزشمند وهنرمندانه توسط مجموعه داران وموزه های معتبردنیاخریداری وجمع آوری گردیده وبه عنوان آثارهنری کامل ارایه گردیده که دراین میان طراحی های لئوناردوداوینچی ، پیترپل روبنس ، مایکل آنجللو و ویکتوراوژن دلاکوروا از جمله ی مشهورترین آن هاست .

محسن رفیعی

اردیبهشت ۱۳۹۷

: Tags

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *